Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa odbywają się w świątecznej, radosnej atmosferze i nie opierają się na sztywnej liturgii. Zwykle trwają ok. 1,5 godziny. Do stałych elementów nabożeństwa należą:

Uwielbienie

– radosne oddawanie czci Bogu poprzez współczesne i tradycyjne pieśni w ciekawych aranżacjach

Komunia

– pamiątka Wieczerzy Pańskiej, to ważna i uroczysta część nabożeństwa, podczas której wszyscy wierzący, mogą w szczególny sposób doświadczać duchowej obecności Chrystusa i jedności Kościoła. Praktykujemy Komunię pod dwiema postaciami: chleba i wina, na pamiątkę męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa, poniesionej za nas i dla nas na krzyżu.

Kazanie

– inspirujące rozważanie Pisma Świętego, dzięki któremu ludzie są prowadzeni do bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

Modlitwa

– we wspólnych oraz indywidualnych, spontanicznych modlitwach wyrażamy naszą wdzięczność i miłość do Boga, a także powierzamy Mu nasze pragnienia i troski.

Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich chętnych na nieformalne spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku, służące nawiązaniu i pogłębianiu indywidualnych kontaktów.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00.

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-019 Lublin

Społeczność Chrześcijańska CentrumSpołeczność Chrześcijańska Centrum